Elektryk Kwidzyn

Oferujemy usługi elektryczne wszelkiego rodzaju: instalacje w domach i ich modernizacji, wymianę WLZ w domach wielorodzinnych, pomiary elektryczne, natężenia oświetlenia, oświetlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego, podbijanie gwarancji płyt indukcyjnych.

Zajmujemy się również alarmami, monitoringiem i kontrolą dostępu.
Posiadam licencje do montażu systemu inteligentnych domów firmy F&F, GRENTON.

Uprawnienia które posiadam obejmują instalacje w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym D i E:

 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
 2. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV; do 30kV
 3. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW
 4. Sieci elektryczne oświetlenia ulicznego
 5. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 6. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji’;sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji

Oferuje również pomiary w następującym zakresie miernikiem SONEL MPI 520 oraz pomiary nateżenia oświetlenia miernikiem SONEL LXP-1:

 1. Pomiar skuteczności zerowania (szybkie wyłączanie) pomiar pierwszy
 2. Pomiar skuteczności zerowania (szybkie wyłączanie) pomiar następny
 3. Badanie wyłącznika różnicowoprądowego RCD
 4. Pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego – 1fazowego
 5. Pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego – 3fazowego
 6. Pomiar instalacji odgromowej (uziom) pomiar pierwszy
 7. Pomiar instalacji odgromowej (uziom) pomiar następny.
 8. Pomiar ciągłości przewodu ochronnego, uziemienia9
 9. Pomiary elektronarzędzi
 10. Aktualizacja dokumentacji

POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA:

 1. Pomiar fotometryczny oświetlenia
 2. Pomiar fotometryczny oświetlenia na stanowisku pracy
 3. Pomiary oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego

Instalacje elektryczne Kwidzyn

Elektryka Kwidzyn