Oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenia ewakuacyjne Elbląg i Malbork – z oferty DATPOL

Systemy oświetlenia ewakuacyjnego mają olbrzymi wpływ na bezpieczeństwo danego budynku oraz jego mieszkańców lub użytkowników. Wskazują kierunek drogi ewakuacyjnej, a ich stosowanie jest unormowane prawnie. Oświetlenie ewakuacyjne może być też stosowane gdy standardowe zasilanie budynku zostało przerwane lub nie może być dłużej podtrzymywane. 

Oświetlenie ewakuacyjne jest szczególnie ważne w budynkach przemysłowych, blokach, obiektach komercyjnych, biurowcach. Jest wymagane także w budynkach, w których przebywać będzie ponad 200 osób – kinach, teatrach, halach sportowych. Nasza firma specjalizuje się od lat w projektowaniu i wykonywaniu oświetlenia ewakuacyjnego dostosowanego do potrzeb i specyfiki każdego typu budynku. 

Profesjonalne oświetlenie ewakuacyjne Elbląg

W sytuacji wystąpienia zagrożenia, zadaniem systemu oświetleniowego będzie wskazywać kierunek ewakuacji w sposób jasny i czytelny. Do wykonania oświetlenia ewakuacyjnego stosujemy między innymi oprawy świetlówkowe, lampy LEDowe, oprawy hermetyczne. Wykorzystujemy także systemy znakowania gwarantujące widoczność w ciemnościach. Planujemy rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji zgodnie z przepisami prawa. 

Oświetlenie ewakuacyjne Malbork – projekt i realizacja

Wykonanie systemu oświetlenia ewakuacyjnego rozpoczyna się od szczegółowej analizy stanu budynku i określenia jego szlaków komunikacyjnych. Na tej podstawie przygotowujemy projekt rozlokowania wszystkich punktów świetlnych oraz oznakowań, które będą informować o przebiegu trasy ewakuacyjnej. Dostosowujemy nasze projekty do potrzeb konkretnego typu budownictwa oraz sposobu użytkowania danego miejsca. 

Najważniejsze jest dla nas, by system oświetlenia ewakuacyjnego był sprawny i funkcjonalny, a także by zadziałał natychmiast w momencie odłączenia źródła zasilania. Dlatego w naszych systemach uwzględniamy obecność akumulatorów lub agregatów prądotwórczych, zgodnie z potrzebami i wymogami stawianymi przez naszych Klientów. 

Oświetlenie ewakuacyjne – oferta dla Elbląga i Malborka

Ofertę systemów oświetlenia ewakuacyjnego kierujemy do przedsiębiorców i zarządców budynków z terenu Elbląga i Malborka. Oferujemy im profesjonalną i kompleksową pomoc w projektowaniu i montażu oświetlenia ewakuacyjnego. Gwarantujemy, że wykonane przez nas oświetlenie będzie funkcjonować przez przynajmniej 3 godziny po odłączeniu zasilania, a spodziewany czas uruchomienia będzie ekstremalnie krótki – nawet poniżej 1 sekundy. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą w celu złożenia zamówienia na projekt lub montaż oświetlenia ewakuacyjnego. Chętnie pomożemy Państwu w doborze optymalnych rozwiązań, które zagwarantują maksymalne bezpieczeństwo oraz będą w pełni zgodne z wymogami prawnymi. 

Oferujemy również między innymi systemy oddymiania i audyty energetyczne.